ÀREES DE PRÀCTICAAviació

RCD compta amb un equip d'advocats amb extensa experiència en l'assessorament a companyies del sector aeronàutic.

A RCD prestem assessorament integral a clients del sector aeronàutic, a través d'un equip de professionals amb àmplia experiència en l'assessorament a companyies del sector que coneixen els aspectes i necessitats que afecten la seva activitat. Així mateix, comptem amb el suport de les diferents àrees de la firma que aporten la seva expertesa en cadascuna de les matèries que incideixen en el funcionament de les companyies aèries, agents de handling i altres prestadors de serveis relacionats amb el sector aeronàutic i aeroportuari.

Entre els nostres serveis per al sector d'aviació s'inclou:

Mercantil i contractual

 • Constitució de companyies aèries
 • Acords comercials: Interline, codis compartits, joint ventures, joint business agreements, franquícies
 • Contractació de proveïdors de serveis (handling, càtering, combustible, GDSs, agències de viatge, MRO, etc.)
 • Obertura de sucursals i establiments a Espanya

Regulatori i competència

 • Sol·licitud d'autoritzacions i llicències pròpies del sector (AOC, llicència d'explotació, CAMO, autoritzacions de prestació de serveis d'assistència en terra, etc.)
 • Drets de trànsit i slots
 • Assessorament integral en la normativa sectorial
 • Procediments de dret de la competència davant autoritats nacionals i comunitàries (concentracions, expedients sancionadors, ajudes d'estat)
 • Procediments administratius instats per organismes públics competents (DGAC, AESA, autoritats autonòmiques de consum, etc.), fins defensa en via judicial
 • Relacions amb l'administració i organismes públics sectorials (DGAC, AESA, CNMC, etc.)
 • Assessorament, gestió i assistència en la preparació de plecs i concursos
 • Relacions amb l'operador aeroportuari i gestor del trànsit aeri

Processal

 • Reclamacions per transport nacional i internacional de mercaderies i passatgers (Reglament 261/2004, Conveni de Varsòvia, Conveni de Montreal, LNA, condicions generals, nul·litat clàusules abusives, etc.)
 • Reclamacions per danys personals i materials derivats d'accidents aeris.
 • Reclamacions per lesions o danys personals soferts per treballadors de l'empresa
 • Arbitratge

Assegurances

 • Assessorament en matèria d'assegurances i reassegurances a les empreses del sector
 • Relacions amb les companyies d'assegurances i mediadors en la tramitació i gestió de sinistres