DWF-RCD Brexit FlashBrexit Hub: Notes informatives dels nostres advocats

El Brexit va suposar l'abandonament definitiu de la Unió Europea per part del Regne Unit el 31 de gener de 2020. No obstant això, molts aspectes relatius a aquesta sortida plantejaran dubtes molt més enllà d'aquesta data.

Per aportar llum a aquestes i a d'altres qüestions bilaterals relatives al Brexit, especialment després de l'acord comercial assolit per la UE i el Regne Unit que va entrar en vigor l'1 de gener de 2021, DWF-RCD recopila en aquesta pàgina notes informatives d'interès elaborades pels nostres advocats en diferents àrees de pràctica.

Aquesta pàgina s'anirà actualitzant a mesura que hi hagi noves notes disponibles.

En cas de dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres escrivint-nos a: info@dwf-rcd.law.

NOTA: El contingut dels presents documents es pot veure afectat o modificat per les futures decisions que les autoritats prenguin en la matèria.

DRET FISCAL - BREXIT

  • 18/01/21: Principals qüestions fiscals de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l'Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) (Llegir més).

ASSEGURANCES - BREXIT

  • 18/01/21: RDL 38/2020 de noves autoritzacions en contractes (Llegir més).

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES - BREXIT

  • 18/01/21: Principals afectacions en matèria de privacitat i protecció de dades (Llegir més).

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL - BREXIT

  • 11/02/21: Webinar sobre els drets de propiedad industrial i intel·lectual després del Brexit (dimecres, 24 de febrer, a las 12h) (Llegir més).

  • 18/01/21: Qüestions sobre marques i dissenys de la UE (Llegir més).

DRET MARÍTIM I DEL TRANSPORT - BREXIT

  • 13/04/21: Principals qüestions en dret marítim i del transport (Llegir més).

DRET DE FAMÍLIA - BREXIT

  • 01/02/21: Conflictes familiars que tenen un component transfronterer entre Regne Unit i un Estat tercer de la Unió Europea (Llegir més).