Àrees de PràcticaEstrangeria i Immigració

Oferim assessorament especialitzat en qualsevol tràmit i procediment relacionat amb el dret d'estrangeria i immigració

Comptem amb especialistes en la tramitació de procediments d'obtenció de permisos de residència i de treball a Espanya i, així mateix, cobrim qualsevol altra necessitat legal que puguin tenir tant ciutadans comunitaris com extracomunitaris, en estreta coordinació amb la resta de pràctiques legals de la firma.

Serveis

  • Obtenció de permisos de residència i de treball: sol·licituds, renovacions i modificacions, entre d'altres.
  • Contractació en origen: inicials per compte aliè i per compte propi.
  • Obtenció de targetes blaves per a treballadors altament qualificats.
  • Obtenció de números N.I.E (Número d'Identificació d'Estranger).
  • Tràmits relacionats amb la Llei d'emprenedors com són l'obtenció de permisos de residència i de treball per a ciutadans inversors, emprenedors, treballadors altament qualificats, etc.
  • Reagrupament familiar.
  • Tràmits per a estudiants (obtenció de permisos, pròrrogues, modificacions).
  • Procediments de sol·licitud d'obtenció de la nacionalitat espanyola.
  • Presentació de cartes d'invitació.
  • Recursos contra denegacions i contra ordres d'expulsió.