ÀREES DE PRÀCTICADret Financer

El grup de professionals especialitzat en dret financer ofereix assessorament jurídic en la formalització de tot tipus d'operacions en aquesta àrea, especialment en:

  • Procediments concursals i reestructuració financera, incloent renegociació, refinançament i sindicació de deutes
  • Finançament de projectes (project finance)
  • Corporate finance i finançament d'adquisicions
  • Real estate finance
  • Negociació de paquets de garanties
  • Finançament sindicat

  • Així mateix, la firma, com a part dels serveis oferts per l'àrea d'assessorament financer, realitza anàlisis de projectes d'inversió, elaboració d'estratègies de finançament, consolidació d'estats financers, valoració d'empreses, administració judicial, peritatge mercantil i valoració patrimonial.