Àrees de PràcticaEnergia

L’Àrea de Dret d’Energia de RCD es caracteritza per comptar amb un equip multidisciplinari format per professionals altament especialitzats que treballa en estreta col·laboració amb la resta d’àrees del despatx (Mercantil, M&A, Fiscal, Financer, Regulatori, Immobiliari, Administratiu i Urbanisme i Processal), i presta un servei integral als clients que necessitin assessorament en aquesta àrea.

La nostra experiència cobreix tots els àmbits del sector energètic, com els projectes de naturalesa convencional (electricitat, gas, etc.) i, de forma molt particular, les necessitats i reptes jurídics que tenen actualment les companyies i actors involucrats en el règim especial (solar, eòlica, fotovoltaica, termosolar, biogàs i biomassa).

Concretament, la nostra experiència inclou:

 • Procediments davant dels organismes administratius reguladors per expedients de concentració.
 • Procediments administratius sectorials: costes, aigües, ports, carreteres, medi ambient, etc.
 • Tramitació administrativa per promoure i construir projectes d'energies renovables.
 • Gestió d’expedients d’inici d’activitats de comercialització d’electricitat o gas.
 • Gestió de conflictes d’accés a instal·lacions de distribució i transport d’electricitat i gas (ATR).
 • Contractació pública.
 • Expropiació forçosa.
 • Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.
 • Procediments i litigis en l’àmbit civil, mercantil i administratiu.
 • M&A/Inversions en energia: Compra o venda d’actius energètics o de societats a nivell nacional o internacional, constitució de joint ventures, estructures d’inversió, due diligence integral, etc.
 • Operacions de finançament i project finance.
 • Contractes d’energia: subministrament d’aigua, gas electricitat, GNL, O&M, EPC, PPA, serveis energètics, consumidors i usuaris, contractes ATR, contractes d’agència de venda d’energia al mercat, etc.
 • Assessorament regulatori recurrent en el sector elèctric i gas: obligacions d’informació separació d’activitats o de comptabilitat, reglament de conducta, interrelació amb altres agents, etc.
 • Assessorament fiscal al sector energètic.