Àrees de PràcticaEnergia

L’Àrea d’Energia d'RCD es caracteritza per ser un grup multidisciplinari format per un equip de professionals altament especialitzats que treballa en estreta col·laboració amb la resta d’àrees del despatx (Mercantil, M&A, Fiscal, Financer, Competència, Immobiliari i Urbanisme i Processal), i que presta un servei integral als clients que demandin assessorament en aquesta àrea

La nostra experiència cobreix tots els àmbits del sector energètic, com els projectes de naturalesa convencional (electricitat, gas, petroli, carbó, etc.) i, de forma molt particular, les necessitats i reptes jurídics que tenen actualment les companyies i actors involucrats en el règim especial (solar, eòlica, fotovoltaica, termosolar, biogàs i biomassa).

Concretament, la nostra experiència inclou:

 • Procediments davant els organismes administratius reguladors per expedients de concentració o en exercici de la Funció 14ª (Comissió Nacional d’Energia i organismes de competència)
 • Procediments administratius sectorials: costes, aigües, ports, carreteres, medi ambient, etc.
 • Procediments d’atorgament de llicències per a la construcció, modificació, explotació, transmissió i tancament de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica i d’inscripció en els registres administratius competents
 • Gestió d’expedients d’inici d’activitats de comercialització d’electricitat o gas
 • Gestió de conflictes d’accés a instal·lacions de distribució i transport d’electricitat i gas (ATR)
 • Contractació pública
 • Expropiació forçosa
 • Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques
 • Gestió global d’operacions de M&A: Compra o venda d’actius energètics o de societats a nivell nacional o internacional, constitució de Joint Ventures, etc.
 • Contractes específics del sector energètic (subministrament, finançament i project finance, O&M, EPC, serveis energètics, consumidors i usuaris, contractes ATR, contractes d’agència de venda d’energia al mercat, etc.)
 • Assessorament en el compliment d’obligacions recurrents (informació, separació d’activitats o de comptabilitat, reglament de conducta, interrelació amb altres agents, etc.)