Àrees de PràcticaPropietat Intel·lectual i Industrial

El nostre equip té un enfocament multidisciplinari i compta amb especialistes en diverses disciplines, incloent tant experts en marques i patents com advocats especialistes en la protecció i explotació d’actius de propietat intel·lectual i industrial, així com en la defensa jurídica en temes d’aquesta especialitat

Oferim un servei d’assessorament integral en matèria de propietat intel·lectual i industrial, incloent:

  • Desenvolupament d’estratègies de protecció; registre de drets de propietat industrial a nivell nacional i internacional
  • Representació de titulars de drets davant l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) i l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI)
  • Preparació, presentació i tramitació d’oposicions, recursos, sol·licituds de caducitat, sol·licituds de nul·litat i sol·licituds de restabliment de drets
  • Litigis en matèria de marques, patents, dissenys i noms de domini davant els tribunals nacionals i el Tribunal Europeu de Justícia
  • Investigació i recerca d’anterioritats de marques; auditories de drets de propietat industrial
  • Gestió de carteres de marques, patents, dissenys i noms de domini
  • Assessorament en la negociació i redacció de contractes de llicència, de coexistència i de transferència de tecnologia
  • Implementació i coordinació de procediments de vigilància duanera
  • Procediments de solució de controvèrsies en matèria de noms de domini