Àrees de PràcticaDret Mercantil

El Departament de Dret Mercantil de RCD cobreix tot l’àmbit de les operacions empresarials, financeres i mercantils

L’equip està integrat per reconeguts advocats especialistes en dret mercantil i la seva dilatada experiència en dret societari, reestructuracions, elaboració i supervisió de contractes mercantils, operacions d'M&A i en l’assessorament a empreses en pràctiques de bon govern, avalen l’alta qualitat del nostre treball en aquesta àrea.

Els nostres serveis inclouen:

Fusions i Adquisicions (M&A)

 • Assessorament mercantil específic a emprenedors, inversors públics i privats, i entitats de capital de risc en la definició d’estratègies en processos d’inversió i desinversió
 • Suport i assessorament en processos de compravenda de societats negocis o grups empresarials
 • Realització de Due Dilingence legal, fiscal i laboral
 • Acords i estructures d’associació i cooperació nacionals i internacionals (joint venture)
 • Constitució i establiment de societats filials i sucursals a l’estranger
 • Dret contractual

  • Assessorament i redacció de tota classe de contractes mercantils en l’àmbit nacional i internacional: distribució, agència, franquícia, arrendament, llicència, prestació de serveis, logística, outsourcing
  • Dret societari

   • Assessorament integral a societats, empreses familiars i altres ens jurídics en les diferents fases de la seva activitat
   • Planificació, disseny i assessorament en la constitució de societats i d’entitats jurídiques específiques (societats i fons de capital de risc, entitats sense ànim de lucre)
   • Disseny i implementació d’estructures societàries
   • Redacció de pactes i/o acords de socis
   • Suport i assessorament continuat als òrgans de gestió i administració societària