Àrees de PràcticaDret Mercantil

El Departament de Dret Mercantil d'RCD cobreix tot l’àmbit de les operacions empresarials, financeres i mercantils

La dilatada experiència dels professionals de la firma en dret societari, reestructuracions, elaboració i supervisió de contractes mercantils, operacions d'M&A i en l’assessorament a empreses en pràctiques de bon govern, avalen l’alta qualitat del nostre treball en aquesta àrea.

Fusions i Adquisicions (M&A)

 • Assessorament específic a emprenedors, inversors públics i privats, i entitats de capital de risc en la definició d’estratègies en processos d’inversió i desinversió
 • Suport i assessorament en processos de compra i venda de negocis o grups empresarials
 • Realització de Due Dilingence legal, fiscal i laboral
 • Acords i estructures d’associació i cooperació nacionals i internacionals (Joint Venture)
 • Constitució i establiment de societats filials i sucursals a l’estranger

Dret contractual

 • Assessorament i redacció de tota classe de contractes mercantils: distribució, agència, franquícia, arrendament, llicència, prestació de serveis, logística, outsourcing
 • Àmbit nacional i internacional

Dret societari

 • Assessorament integral a societats, empreses familiars i altres ens jurídics en les diferents fases de la seva activitat
 • Planificació, disseny i assessorament en la constitució d’entitats jurídiques específiques (societats i fons de capital de risc, entitats sense ànim de lucre)
 • Disseny i implementació d’estructures societàries
 • Redacció d’acords de socis
 • Suport i assessorament continuat als òrgans de gestió i administració societària