Àrees de PràcticaFundacions i ONG

Les fundacions i organitzacions sense ànim de lucre compleixen avui dia un paper insubstituïble en la promoció i desenvolupament d’àmbits tan destacats com la ciència, l’educació, la cultura o el desenvolupament, col·laborant en aquesta tasca amb les diferents administracions, a nivell local, autonòmic o estatal

RCD ha vingut assessorant des dels seus inicis a diverses fundacions públiques i privades, associacions d’utilitat pública i ONG, tant en els seus processos de configuració com en el seu desenvolupament posterior, col·laborant de forma recurrent en la solució legal i fiscal dels assumptes jurídics que es plantegen de forma ordinària en aquestes institucions.

  • Constitució, estatuts i desenvolupament de Fundacions, Associacions i altres entitats sense ànim de lucre
  • Secretaria del Patronats
  • Regulació d’inversions i activitats de mecenatges
  • Optimització tributària, assessorament fiscal recurrent i adequació a les normes comptables
  • Convenis i contractes

A causa de l’exhaustiu coneixement que tenim de les entitats del tercer sector, la firma col·labora activament amb aquestes en el marc de la seva activitat de Responsabilitat Social Corporativa.