Àrees de pràcticaEsport

Assessorem clubs, entitats i fundacions esportives, així com esportistes d'elit i alts directius. Així mateix, prestem assessorament a les diferents empreses proveïdores de serveis del sector esportiu.

Oferim assessorament integral a tots els actors vinculats a la industria de l’esport. El nostre assessorament comprèn les següents àrees del dret:

Dret Mercantil

  • Assessorament a entitats esportives (clubs, SADs, fundacions i associacions) en operacions d’M&A (processos de Due Diligence de transmisions i/o preses de control de clubs i entitats esportives), dret societari, reestructuracions, etc.
  • Negociació, redacció i supervisió de contractes mercantils específics: sponsorship, broadcasting & media rights, merchandising, franchising, màrqueting, ticketing, partnership, drets d'imatge, llicència de marques, etc.

Dret Laboral

  • Assessorament en matèria de contractació d'esportistes, equip tècnic, personal directiu i empleats d'entitats esportives.
  • Assessorament en aspectes recurrents en l'àmbit de la contractació esportiva, relacions laborals (ordinàries i especials) i Seguretat Social, així com assistència i assessorament en processos de reestructuració i contenciosos laborals.

Dret Processal

  • Assessorament i representació lletrada en l'àmbit precontenciós i contenciós en matèria litigiosa en relació a drets d'imatge, patrocini, incompliments laborals/serveis, etc.

Dret Fiscal

  • Gestió de la fiscalitat tant d'entitats esportives com d'esportistes d'elit.
  • Assessorament en qüestions de planificació fiscal, private wealth, fiscalitat internacional i optimització d'estructures financeres en defensa dels seus interessos tant davant de l'AEAT com dels tribunals de justícia.

Propietat Industrial i Intel·lectual

  • Assessorament legal en relació a drets d'imatge i drets de la publicitat, registre de marques, etc.
  • Defensa legal en procediments administratius, judicials i extrajudicials.

Immigració

  • Assistència en la gestió davant dels organismes públics corresponents de l'obtenció de permisos de residència i treball per a esportistes d'elit i personal de suport (logística, familiars, etc.).

Així mateix, podem oferir assessorament en matèria de Dret Immobiliari i Urbanístic, Dret Penal i Compliance, Privacitat i Protecció de Dades, entre d'altres.