Àrees de pràcticaDret de Família

L'Àrea de Dret de Família proporciona assessorament jurídic especialitzat i representació lletrada en un ampli ventall de procediments. El tracte proper i el coneixement profund de la matèria, ens permeten emetre un diagnòstic precís dels problemes dels nostres clients i oferir solucions econòmicament eficients

Comptem amb un equip format per advocats de família amb especialització i dilatada experiència actuant davant dels tribunals de justícia, fet que ens col·loca en una posició privilegiada per prendre decisions estratègiques que eviten el desgast emocional i garanteixen el millor resultat.

Les noves tendències en l'àmbit del dret de família ens han portat a replantejar la manera d'abordar les problemàtiques, apostant per la prevenció.

Analitzem la situació i ens anticipem al conflicte, oferint al client un conjunt d'eines que permetin evitar conseqüències no desitjables. Per aconseguir-ho, treballem en estreta col·laboració amb els nostres companys de les Àrees de Fiscal, Mercantil, Immobiliari i Penal, oferint un servei global.

A més, comptem amb professionals experts en dret canònic, habilitats per actuar davant els diferents tipus de causes que es dirimeixen als tribunals eclesiàstics, incloent la defensa davant el Tribunal de la Rota.

Serveis

 • Acords prenupcials
 • Capitulacions matrimonials
 • Convivència estable de parella
 • Adopcions
 • Demanda de paternitat/maternitat
 • Separació i divorci
 • Nul·litats matrimonials
 • Aliments d’origen familiar, càlcul de la pensió d’aliments
 • Modificacions de mesures
 • Execució de sentències
 • Processos de jurisdicció voluntària, separació matrimonial de mutu acord
 • Dissolució i liquidació del règim econòmic matrimonial (guanys)
 • Divisió de la cosa comú, separació de béns i liquidació del patrimoni comú, dissolució del règim econòmic matrimonial
 • Testament i herència
 • Incapacitació legal i tutoria legal
 • Tutela i curatela
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i pensió compensatòria