Àrees de PràcticaDret Concursal

El despatx ofereix assessorament integral, tant jurídic com econòmic i financer a través d’un departament especialitzat en dret concursal

Comptem amb un equip de 15 professionals format per advocats i economistes, que ofereixen un assessorament integral a les parts que es poden veure afectades per casos d'insolvència, ja sigui la pròpia empresa concursada o
els creditors.

SERVEIS

 • Assessorament en la fase preconcursal i concursal (presentació de demandes de concurs). Preconcurs i
  concurs de creditors
 • Procediments de refinançament o reestructuració de deute. Acords de refinançament.
 • Assessorament en l'adquisició i venda d'unitats productives
 • Administració concursal
 • Aplicació de la Llei de la Segona Oportunitat. Exoneració de passius
 • Preparació del conveni amb creditors
 • Impugnació i reconeixement de crèdits
 • Defensa dels drets dels creditors
 • Responsabilitat d'administradors / Peça de qualificació concursal
 • Realització de due diligences respecte a carteres de crèdits fallits i posterior gestió de les mateixes una vegada adquirides per fons d'inversió
 • Assessorament en la fase de liquidació concursal
 • Reconeixement i execució de resolucions judicials dictades en processos concursals estrangers
 • Reconeixement i execució de crèdits i garanties estrangeres en procediments concursals espanyols

ADMINISTRACIÓ CONCURSAL I EXPERTS EN REESTRUCTURACIÓ

Actuem com a administrador concursal en nombrosos processos en demarcacions judicials molt diverses, molts d'ells d'especial transcendència. El nostre departament de concursal, en la seva faceta d'administradors concursals, opera a través de la societat del grup denominada RCD CONCURSAL SLP. Aquesta societat es troba homologada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per a la designació com a administradora concursal en els procediments d'empreses cotitzades.

Gràcies a l'experiència adquirida en la seva condició d'administració concursal en procediments d'insolvència, des de l'entrada en vigor de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del Text Refós de la Llei Concursal, l’equip de l’Àrea de Concursal ja ha estat proposat i designat pels jutges mercantils com a expert en la nova figura o institut preconcursal dels Plans de Reestructuració, assistint al deutor en les seves negociacions amb els creditors i en l'elaboració del Pla.