Politica de privacitat

Última actualització: Maig 2018

La nostra Política de Privacitat s'ajusta al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, i s'aplica al grup de societats d’RCD que pots consultar a la documentació relacionada.

Les nostres dades de contacte

Rousaud Costas Duran, S.L.P.
Escoles Pies 102, 08017, Barcelona, Tel. (+34) 93 503 48 68
Serrano 116, 28006, Madrid, Tel. (+34) 91 758 39 06
E-mail: privacy@rcd.legal

Delegat de Protecció de Dades

Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de privacy@rcd.legal

Per a què utilitzem les dades personals?

La principal finalitat per a la qual tractem dades personals és la prestació dels nostres serveis, sense perjudici de la seva utilització per al següent:

• Elaborar propostes de serveis;
• Verificar antecedents documentals i/o potencials conflictes d'interès;
• Mantenir informats els nostres clients i potencials clients sobre novetats legals i/o sobre els nostres serveis, mitjançant l'enviament d'alertes, newsletters, invitacions a esdeveniments o comunicacions similars;
• Complir amb les nostres obligacions legals, com ara les relatives a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme;
• Millorar els nostres serveis i implementar mesures per a la satisfacció dels nostres clients;
• Gestionar la nostra política de comunicació i relació amb els mitjans;
• Verificar el compliment de les nostres pròpies polítiques de compliance.

Així mateix, tractem les dades que rebem de candidats en processos de selecció presents o futurs per tal de gestionar aquests processos de captació de talent.

Amb quines bases jurídiques tractem les dades personals?

Tractem dades personals sempre que es compleixi, almenys, una de les següents condicions:

1. Que ens hagis donat el teu consentiment, per a una o diverses finalitats específiques, com pot ser el cas de la subscripció a butlletins o updates legals.
2. Que sigui necessari per prestar-te els nostres serveis professionals.
3. Que sigui necessari per al compliment de les nostres obligacions legals.

Addicionalment, pel nostre interès legítim en difondre la nostra marca i promocionar la nostra firma i serveis mitjançant accions de màrqueting, sempre que sobre aquest interès no prevalguin els teus interessos o drets i llibertats fonamentals que requereixin la protecció de les teves dades personals.

A quins possibles destinataris podem comunicar les dades personals?

Les dades personals que tractem les podem compartir, per exemple:

1. Amb les societats que en cada moment formin part del grup RCD;
2. Amb altres despatxos d'advocats o de professionals amb els quals puguem col·laborar, prèvia acceptació del client; o
3. Amb autoritats competents o òrgans jurisdiccionals que ho requereixin o per obligació legal.

En els casos en què sigui necessari transferir dades personals a destinataris ubicats en països que no pertanyen a la UE, o que no garanteixin un nivell de protecció equiparable al derivat del Reglament (UE) 2016/679, ho fem únicament donant compliment als requisits establerts legalment.

Durant quant de temps conservem les dades?

Conservem les dades personals durant el temps que, en cada cas, considerem necessari per poder justificar i/o retre comptes respecte de la nostra gestió, el que pot anar vinculat a terminis legals de prescripció, o a la possibilitat de rebre requeriments d'autoritats competents.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Per tal de vetllar per la seguretat de la documentació i les comunicacions, apliquem mesures tècniques i organitzatives per garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable.

Quins drets tens i com exercir-los?

Pots sol·licitar l'accés a les teves dades personals, la rectificació o supressió, portabilitat, o la limitació del seu tractament, o pots oposar-te al tractament, dirigint-te a RCD (utilitzant les dades de contacte que t'hem facilitat a l'inici d'aquesta Política de Privacitat). Pel que fa a tractaments basats en el consentiment, pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment. Així mateix, tens dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Revisió i actualització

La present Política de Privacitat es revisa i actualitza, almenys, anualment.