ÀREES DE PRÀCTICAFons d'inversió

RCD disposa d’un equip compost per professionals de provada experiència en l'assessorament estratègic i integral a tota mena de fons de capital privat, integrat per especialistes en l'àmbit regulador, fiscal i mercantil

L'ampli coneixement del sector, la proximitat amb els organismes reguladors i un enfocament multidisciplinari de la protecció dels interessos dels clients (tant inversors —privats o institucionals—, com gestors o promotors i comercialitzadors —ESIS i banques privades—), permet a l'equip d'estructuració de fons ser líder en l'assessorament a fons de private equity, venture capital i altres fons d'inversió.

RCD presenta un valor afegit per la integració en el seu equip de fons de l'àrea d'assessorament patrimonial (reconeguda com una de les firmes líders en fiscalitat de grans patrimonis a Espanya per la guia Chambers HNW (High Net Worth Guide - Private Wealth Law in Spain) que permet realitzar una correcta planificació fiscal tant de l'estructura del fons com de la seva comercialització a inversors, a més de dissenyar estructures fiscalment eficients per canalitzar la comissió de gestió i èxit (carried interest) i completar una anàlisi reguladora-fiscal de les estructures dels subjacents.

Així mateix, completem l'assessorament integral a fons i als seus gestors amb els nostres equips de transaccions que ens permeten assessorar els fons en operacions d'inversió i desinversió que aquests duen a terme, aportant la nostra acreditada experiència en operacions d’M&A.

El nostre equip assessora a tota mena d'inversors i fons en diversitat de sectors, actius i estratègies, entre ells, fons de primari, secundari o coinversors en private equity o venture capital; immobiliari, energia i infraestructures, fons d'impacte i sostenibles, biotecnologia i agrotech/foodtech; fons de fons, fons de deute, hedge funds o gestió alternativa.

Serveis

  • Assessorament a societats gestores (SGIIC i SGEIC) i tota classe de vehicles gestionats, incloent-hi institucions d'inversió col·lectiva (IIC), entitats de capital de risc (SCR, FCR, FCRE), institucions d'inversió col·lectiva de tipus tancat (EICC), en operacions de constitució de fons, amb particular atenció als interessos d'inversors, gestors i promotors
  • Assessorament en assumptes reguladors, fiscals i corporatius recurrents a tota mena de fons i gestores regulades, amb particular atenció a l'anàlisi d'elegibilitat regulador i fiscal d'actius subjacents
  • Estructuració de fons de capital de risc (private equity), venture capital, infraestructures, energia, d'impacte i sostenibles, agrotech/foodtech, biotecnologia, immobiliaris, fons de fons, fons de deute i hedge funds
  • Assessorament a inversors —institucionals, financers i privats (family offices o industrials)— en l'entrada a fons tant nacionals com internacionals
  • Elaboració i negociació d'acords de subscripció, commitment letters, reglaments i acords de socis i estructures de coinversió
  • Assessorament a promotors, assessors i gestors i estructuració de carried interest
  • Assessorament a gestors, promotors i comercialitzadors en l'estructura de distribució i comercialització de fons
  • Assessorament en el procés d'inversió, desinversió i liquidació de fons i societats d'inversió, prestant els nostres serveis legals en operacions de capital llavor o arrencada d’empreses de venture capital o de capital en expansió (private equity), assessorant fons, promotors o gestors en aquest tipus d'inversions, realitzant Due Diligence legals, negociant les condicions habituals d'entrada i control i seguiment de la inversió (ajustos de valoració, drets preferents, plans d'incentius, finançament i reestructuració, etc.) i disseny d'operacions de sortida o desinversió