Àrees de PràcticaRegulatori

RCD posseeix una àmplia experiència en assessorar clients, tant de perfil públic com privat, en matèries subjectes a òrgans reguladors (Banc d’Espanya, CNMV, servei executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, Comissió Nacional de l’Energia, etc.)

Concretament,assessora en matèries relacionades amb:

  • Energia: projectes, compravenda d’actius, contractació sectorial i autoritzacions administratives
  • Valors i actius financers: emissió de valors, sortides a borsa, titularització , fons i societats d’inversió
  • Competència: defensa de la competència, representació i defensa davant òrgans i tribunals,comerç internacional i concentracions

La firma també dóna suport en Dret Públic-Econòmic,especialment en procediments davant els organismes administratius reguladors.