Àrees de pràcticaImmobiliari i Construcció

L'àrea de Dret Immobiliari i de la Construcció compta amb professionals amb una sòlida experiència en l'assessorament integral a promotors, constructors i altres agents que intervenen en el mercat immobiliari espanyol

Amb un equip multidisciplinari, l'àrea està formada per professionals de diferents branques del dret amb coneixement específic del sector immobiliari i de la construcció i que garanteixen un servei integral als clients (urbanisme, fiscal, financer, concursal, mercantil, etc.).

El departament ofereix assessorament tant a persones físiques com a entitats vinculades a l'àmbit del finançament, promoció i construcció: fons d'inversió, grans grups promotors, constructors i entitats financeres.

SERVEIS

El nostre despatx presta serveis de suport legal en diferents fases dels processos immobiliaris i de la construcció que inclouen:

  • Assessorament en estructures i finançament de projectes i inversions immobiliàries incloent: estructures d'inversió i desinversió immobiliàries, finançament de projectes immobiliaris i la creació i gestió de fons d'inversió i societats immobiliàries
  • Anàlisi i regularització d'actius: due diligence d'actius i societats immobiliàries, optimització de carteres immobiliàries (regularització de llicències, segregacions, agrupacions, excessos de cabuda, etc.) i constitució de règims de propietat horitzontal simple i de complexos immobiliaris
  • Contractació: assessorament en operacions d'adquisició d'actius (sòls, habitatges, locals, hotels, centres comercials etc.) i societats immobiliàries, així com actuacions preparatòries (opcions de compra, promeses, arres, compravendes, dacions en pagament, cessions, entre altres), constitució i cancel·lació de drets reals, promoció delegada, negociació de contractes de construcció, project management i d’altres vinculats a la promoció delegada, contractes de gestió d'edificis d'oficines i hotels, així com contractes d'arrendament i lease-back