Àrees de pràcticaLaboral

Oferim un servei integral en l’àmbit del dret laboral i la seguretat social amb un enfoc especialista i àmplia experiència en l’assessorament a empreses i individus. Assessorem tot tipus de companyies: corporacions nacionals i internacionals, grans empreses i també pimes

Des de les nostres oficines atenem clients de tot l’estat espanyol, amb una extensa oferta que inclou tant aspectes recurrents en l’àmbit de la contractació, les relacions laborals i la seguretat social com l’assessorament en processos de reestructuració i de caràcter contenciós d’elevada complexitat. Tenim àmplia experiència en:

CONTRACTACIÓ I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

 • Aplicació i interpretació de convenis col·lectius
 • Negociació col·lectiva

REESTRUCTURACIONS

 • Reestructuracions empresarials
 • Reestructuracions laborals en el marc de procediments concursals

RECLAMACIONS I DEMANDES

Reclamacions laborals davant autoritats administratives i/o judicials:

 • Demandes en matèria de responsabilitat empresarial
 • Demandes en matèria d’acomiadaments
 • Demandes en matèria de discriminació i altres conflictes en l’àmbit laboral
 • Conflictes col·lectius i procediments de vaga

PLANS D’INCENTIUS I RETENCIÓ DE TALENT

 • Plans d’incentius per a directius i empleats
 • Plans de retenció del talent: bonus, stock options, RSU
 • Planes de compensació flexible
 • Mobilitat geogràfica i funcional del personal laboral

INSPECCIONS DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

 • Inspeccions de Treball i de Seguretat Social
 • Seguretat social i revisió d’obligacions empresarials en aquesta matèria
 • Prevenció de riscos laborals i normativa de seguretat al treball
 • Assessorament en consultes recurrents sobre jornada, horari, permisos, excedència o vacances, entre d’altres

Amb un perfil multidisciplinari, els nostres professionals han actuat en representació i defensa d’empreses de diferents sectors davant l’Audiència Nacional, tribunals superiors de justícia i altres jutjats en procediments individuals i col·lectius.