Àrees de pràcticaDret Laboral

Oferim un servei integral en l’àmbit del dret laboral i de la Seguretat Social amb un enfoc especialista

Des de les nostres oficines atenem clients de qualsevol lloc. Amb un perfil multidisciplinari, els nostres professionals realitzen un assessorament integral en matèria de dret laboral i de la Seguretat Social a empreses de diversos sectors, tant multinacionals, grans empreses i pimes, així com a particulars. Igualment, comptem amb una dilatada experiència en l'assistència lletrada davant dels diversos òrgans administratius i de la jurisdicció social, tant en procediments individuals com col·lectius.

Oferim un servei exhaustiu que respon a les particularitats de cada cas. Gràcies a la coordinació amb altres àrees del despatx, com les de dret mercantil, fiscal, processal o concursal, prestem un servei integral amb un alt grau d’especialització.

La nostra oferta inclou tant assessorament recurrent i de suport als departaments de RRHH en matèria de relacions laborals i Seguretat Social com assessorament en projectes laborals de tot tipus, entre els quals cal destacar la negociació col·lectiva, els processos col·lectius com els de reestructuració i, per descomptat, l'assessorament i defensa lletrada en procediments de naturalesa contenciosa davant de la jurisdicció social.

Negociació col·lectiva

 • Aplicació i interpretació de convenis col·lectius
 • Negociació col·lectiva
 • Desvinculacions de conveni

Expedients de reestructuració

 • Reestructuracions empresarials
 • Reestructuracions laborals en el marc de procediments concursals

Expedients col·lectius

 • Processos de modificació substancial de condicions i trasllats
 • Acomiadaments col·lectius (antigament coneguts com Expedients de Regulació d'Ocupació o EROs)
 • Expedients individuals

  • Acomiadaments i sancions
  • Extinció de la relació laboral per causa objectiva
  • Mobilitat funcional
  • Mobilitat geogràfica i desplaçaments nacionals i internacionals
  • Processal: Reclamacions i demandes

   Reclamacions laborals davant d’autoritats administratives i/o judicials:

   • Demandes en reclamació de qualsevol concepte derivat de la relació laboral, individuals o col·lectives, així com acomiadaments, col·lectius i individuals, classificació professional, modificació substancial de condicions, reclamacions de quantitat, etc
   • Demandes en matèria de responsabilitat empresarial
   • Demandes en matèria de discriminació i altres conflictes en l’àmbit laboral
   • Conflictes col·lectius i procediments de vaga.
   • Disseny de polítiques de RRHH

    Plans d’incentius i retenció de talent:

    • Plans d’incentius per a directius i empleats
    • Plans de retenció de talent: bonus, stock options, RSU
    • Plans de compensació flexible


    Plans d’igualtat:

    • Beneficis socials
    • Polítiques d’igualtat

    • Protocols d’assetjament
     Protocols d’ús de les eines informàtiques

     Inspeccions de Treball i de la Seguretat Social

     • Seguretat Social i revisió de les obligacions empresarials en aquesta matèria
     • Prevenció de riscos laborals i normativa de seguretat a la feina
     • Assessorament recurrent

      Prestem assessorament recurrent en consultes de diversos temes de naturalesa laboral, incloent:

      • Acomiadament laboral: acomiadament disciplinari, acomiadament improcedent, acomiadaments injustificats
      • Contracte de treball i jornada laboral: horari, hores extraordinàries, flexibilitat i disponibilitat, permisos, excedències o vacances, entre d’altres
      • Salari: Reducció salarial, salari en espècie, retribució variable i modificació de l'estructura salarial
      • Condicions laborals: Canvis en les condicions de treball, canvi de centre de treball, canvi de categoria professional, canvi de funcions, etc.
      • Assessorament en consultes recurrents sobre jornada, horari, permisos, excedències o vacances, entre d’altres