Àrees de pràcticaProtecció de Dades i Privacitat

Assessorem empreses de múltiples sectors en tot allò relacionat amb la normativa de dades personals i privacitat, amb especial enfocament a l'àmbit del comerç electrònic.

Oferim un servei integral en aquest camp i comptem amb un equip amb llarg recorregut en l'assessorament a empreses i professionals en tots els aspectes jurídics relacionats amb la protecció de dades personals i comerç electrònic.

Protecció de dades de caràcter personal

La nostra àrea de pràctica en aquesta matèria es caracteritza per un profund coneixement i experiència en l'assessorament d'obligacions i drets continguts en el Reglament General de Protecció de Dades Europeu.

A més, el nostre valor afegit és el coneixement transversal aplicable a cada cas, tant de la normativa general (p. ex: estatut dels treballadors) com de l'específica de cada sector (p. ex: telecomunicacions, sanitat, assegurances, serveis de la societat de la informació, transport, gran consum, etc.), la qual cosa ens permet identificar i solucionar les necessitats i problemàtiques a les que s'enfronten els nostres clients.

Projectes habituals

  • Adaptació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i normativa de desenvolupament
  • Auditoria legal i de sistemes d'informació per a verificació de la correcta implantació de les mesures de seguretat exigides
  • Assistència legal i representació en procediments relacionats amb la protecció de dades
  • Elaboració de Codis Tipus sectorials
  • Participació en les fases de Due Diligence i negociació de contractes i garantia vinculades a operacions mercantils
  • Servei de suport al DPO (Data Protection Officer)
  • Formació i creació de comitès de seguretat i protecció de dades

Comerç electrònic i internet

  • Adaptació dels llocs web a les diferents normatives d'aplicació, generals i sectorials