Àrees de PràcticaDret Penal-Econòmic i Compliance Penal

El departament de Dret Penal Econòmic i Compliance Penal de RCD està dirigit per un equip altament qualificat, integrat per inspectors d’Hisenda de l’Estat en excedència amb un llarg recorregut en llocs de màxima rellevància en la funció pública, i gaudeix d’un ampli reconeixement, tant pels seus coneixements tècnics com per la seva experiència

El departament ofereix les següents àrees:

Àrea Processal

Assistència lletrada tant a defenses com a parts acusadores en els delictes que afecten:

 • El patrimoni i l’ordre socioeconòmic
 • Dret dels treballadors
 • Falsedats documentals
 • Delictes contra l’Administració Pública i contra l’Administració de Justícia, entre d’altres

 • Alta especialització en la direcció de la defensa penal de persones físiques i jurídiques imputades per la presumpta comissió de delictes contra la Hisenda Pública i/o contra la Seguretat Social.

  Àrea Tècnica

  Aportem els coneixements especials i l’experiència dels experts tècnics que integren el nostre departament i som especialistes en la realització de dictàmens pericials per causes relatives a delictes econòmics complexos, matèria que representa un treball d’investigació exhaustiu i de gran rellevància a efectes d’aclarir els fets.

  Àrea de Compliment Normatiu i Prevenció del Delicte

  Suport en la implementació de sistemes de prevenció i control normatiu:

  • Servei de consultoria i prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

  • Disseny de programes i manuals personalitzats de prevenció de blanqueig de capitals, incloent la formació del personal i auditories per experts externs oficials i pèrits en matèria penal

  • Atenció i assistència jurídica en les inspeccions efectuades pel Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC) i en els procediments administratius o judicials que se’n derivin

  • Disseny i assessorament en programes de prevenció de riscos penals per a les persones jurídiques (Corporate Compliance), suport formatiu i assistència al client a l’efecte que la seva empresa trobi cobertura jurídica davant d’una eventual imputació penal