Àrees de PràcticaDret Penal-Econòmic i Compliance Penal

El departament de Dret Penal Econòmic i Compliance Penal de DWF-RCD està dirigit per un equip altament qualificat, integrat per inspectors d’Hisenda de l’Estat en excedència amb un llarg recorregut en llocs de màxima rellevància en la funció pública, i gaudeix d’un ampli reconeixement, tant pels seus coneixements tècnics com per la seva experiència

El departament ofereix les següents àrees:

Àrea Processal

Assistència lletrada tant a defenses com a parts acusadores en els delictes que afecten:

 • El patrimoni i l’ordre socioeconòmic
 • Dret dels treballadors
 • Falsedats documentals
 • Delictes contra l’Administració Pública i contra l’Administració de Justícia, entre d’altres

 • Alta especialització en la direcció de la defensa penal de persones físiques i jurídiques imputades per la presumpta comissió de delictes contra la Hisenda Pública i/o contra la Seguretat Social.

  Àrea Tècnica

  Aportem els coneixements especials i l’experiència dels experts tècnics que integren el nostre departament i som especialistes en la realització de dictàmens pericials per causes relatives a delictes econòmics complexos, matèria que representa un treball d’investigació exhaustiu i de gran rellevància a efectes d’aclarir els fets.

  Àrea de Compliment Normatiu i Prevenció del Delicte

  Suport en la implementació de sistemes de prevenció i control normatiu:

  • Servei de consultoria i prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

  • Disseny de programes i manuals personalitzats de prevenció de blanqueig de capitals, incloent la formació del personal i auditories per experts externs oficials i pèrits en matèria penal

  • Atenció i assistència jurídica en les inspeccions efectuades pel Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC) i en els procediments administratius o judicials que se’n derivin

  • Disseny i assessorament en programes de prevenció de riscos penals per a les persones jurídiques (Corporate Compliance), suport formatiu i assistència al client a l’efecte que la seva empresa trobi cobertura jurídica davant d’una eventual imputació penal