ÀREES DE PRÀCTICATransport

RCD ofereix un assessorament integral als clients de la indústria del transport, actuant en l'àmbit nacional i internacional

La nostra experiència abasta la indústria de transport, marítim i portuari, aeri i ferroviari. Hem participat en diferents operacions i tenim experiència en problemes que afecten les empreses d'aquest sector.

El nostre equip està format per professionals provinents de diferents l'àrea del despatx (Mercantil, M&A, Fiscal, Financer, Laboral i Processal) i té una àmplia experiència en l'assessorament en el sector del transport.

Assessorem de manera integral les empreses del sector. A més dels serveis legals a les branques del dret tradicional, s'identifiquen els següents:

Aviació

Aspectes contractuals:

 • Contractes d'adquisició/arrendament d'aeronaus entre fabricants o Lessors i operadores espanyoles
 • Aircraft Storage Agreements amb aeroports/hangars
 • Contractes de finançament per a l'adquisició/operació d'aeronaus
 • Emissió de Legal opinions sobre obligacions i garanties a Espanya
 • Implantació de sistemes d'optimització de flotes mitjançant IA

 • Aspectes reguladors i administratius:

  • Obtenció d'AOC/Operating License (part reguladora, no tècnica)
  • Inscripció d'aeronaus en Registres (Béns Mobles i Matrícula d'Aeronaus)
  • Revisió de convenis bilaterals entre Estats per a transport de passatgers
  • Assessorament en expedients administratius/recerques obertes per AESA contra aerolínies

  • Menció a drons:

   • Assessorament a operadores de drons en matèria reguladora/operacions/segur i permisos/autoritzacions operacionals
   • Assessorament a administracions públiques (locals) sobre viabilitat d'implantació d'una ordenança municipal reguladora de l'ús de drons en el municipi i límits de la competència local
   • Marítim

    Aspectes contractuals:

    • Contractes de construcció naval
    • Contractes d'operació
    • Contractes de finançament per a l'adquisició/operació de vaixells
    • Contractes d'arrendament de places d'amarrament

    • Aspectes reguladors i administratius:

     • Procés d'obtenció d'autorització com a Operador Econòmic Autoritzat a la UE
     • Inscripció d'empreses navilieres i vaixells en Registres (Béns Mobles i administratiu de Vaixells —ordinari i REBECA)

     • Aspectes processals:

      • Dret marítim
      • Terrestre i nova modalitat

       Aspectes contractuals:

       • Assessorament en convenis de col·laboració per a desenvolupaments de projectes d'R+D
       • Redacció i revisió de contractes de transport terrestre

       • Aspectes reguladors i administratius:

        • Assessorament en licitacions de concursos de mobilitat i transport urbà
        • Plataformes operatives de multi-modal mobility software (on-demand mobility, transport públic i microbilitat)

        • Aspectes processals:

         • Assessorament en reclamacions relacionades amb la pèrdua, danys, destrucció de la càrrega, l'exercici de l'acció directa i, en general, qualsevol reclamació que pugui sorgir d'una incidència amb un client o proveïdor en un transport