Àrees de PràcticaDret Fiscal

El Departament de Dret Fiscal i Procediment Tributari compta amb un equip amb àmplia experiència tant en la funció pública com en l'assessorament privat

El nostre servei d'assessorament fiscal ens ha posicionat com a un dels principals despatxos fiscals d'Espanya, abastant tots els nivells, tant les persones físiques com les societats que integren el seu patrimoni i les inversions realitzades a qualsevol nivell societari.

SERVEIS

 • Planificació fiscal patrimonial
 • Fiscalitat corporativa nacional i internacional
 • Processos d'internacionalització d'empreses
 • Assessorament fiscal per a expatriats i impatriats, incloent trasllat de residència fiscal a Espanya
 • Servei d'assessorament fiscal recurrent
 • Processos de regularització tributària
 • Reestructuracions societàries
 • Assessorament a l'empresa familiar: protocol de l'empresa familiar, impost sobre successions, family governance, etc.
 • Assessorament en matèria de preus de transferència


 • Així mateix, el departament compta amb una àmplia experiència en l'assessorament en totes les matèries relatives al procediment tributari, i destaquen:

  • Procediments de comprovació i investigació per part de l'Administració Tributària: procediments de comprovació i inspecció per part de la AEAT, tant de comprovació parcial com inspeccions d'abast general. Actuacions davant tots els òrgans i unitats d'inspecció dependents de la AEAT, administracions autonòmiques, entitats locals, etc.

  • Procediments davant dels òrgans de recaptació, especialment, àmplia experiència en la defensa de derivacions de responsabilitat, suspensions, embargaments, ajornaments, etc.

  • Procediments econòmics administratius de tota mena davant de tribunals econòmics administratius regionals i del Tribunal Econòmic Administratiu Central: interposició de reclamacions, al·legacions, recursos contra inspeccions d'Hisenda, etc.

  • Processos contenciós administratius davant de totes les instàncies (tribunals superiors de justícia, Audiència Nacional, Tribunal Suprem): substanciació de demandes i recursos de tot tipus