Àrees de PràcticaEmpresa Familiar

L’àrea d’assessorament en Empresa Familiar d'RCD està format per un conjunt de professionals experimentats en les àrees del Dret que afecten més directament a aquest tipus de companyies, concretament Mercantil, Fiscal, Laboral i Civil

A causa de la nostra història i als àmbits d’actuació geogràfics en els quals ha actuat el bufet, molt lligats a l’empresa familiar, el bufet posseeix una llarga trajectòria en l’assessorament a aquestes companyies i als seus propietaris, tant en la vessant més econòmica-empresarial, com en l’organització i en la gestió dels vincles jurídics dels diferents propietaris, entre ells, les seves famílies i les seves corporacions.

Concretament, el despatx presta suport jurídic en aquest àmbit fonamentalment en els següents aspectes:

  • Negociació i implementació de protocols familiars, pactes de socis i estatuts socials
  • Òrgans de govern: estructuració, distribució de comeses i responsabilitats, assessorament legal recurrent
  • Planificació fiscal familiar: disseny d’estructures, successió patrimonial i testamentaria, desvinculació dels riscos empresarials i l’estalvi familiar
  • Reestructuració societària de companyies o de grups familiars
  • Polítiques retributives i dividends
  • Valoració i sistemes de compravenda de participacions
  • Normes de Bon Govern