Actualitat

RCD | | Alejandro Capdevila
Nota informativa sobre l'Impost sobre Actius no Productius de les Persones Jurídiques
Publicacions

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat el decret llei de modificació de l'Impost sobre Actius no Productius de les Persones Jurídiques, que pretén reactivar l'aplicació de l'impost després d'un pronunciament recent del Tribunal Constitucional. El tribut grava determinats béns de les persones jurídiques situats a Catalunya i que s'utilitzen per a fins particulars dels seus socis i particulars