Àrees de pràcticaMatrimonial i Família

L'Àrea de Dret Matrimonial i de Família proporciona assessorament jurídic especialitzat i representació lletrada en un ampli ventall de procediments. El tracte proper i el profund coneixement de la matèria, ens permeten emetre un diagnòstic precís dels problemes dels nostres clients i oferir solucions econòmicament eficients

La nostra especialització i dilatada experiència actuant davant dels tribunals de justícia, ens col·loquen en una posició privilegiada per prendre decisions estratègiques que eviten el desgast emocional i garanteixen el millor resultat.

Abordem els assumptes des d'una perspectiva global, acompanyem els nostres clients des del principi fins al final, establint una comunicació fluïda amb ells i oferint respostes àgils i efectives. Som experts en la negociació, podem oferir alternatives al conflicte, fins i tot abans que aquest es produeixi.

En molts casos, la complexitat dels expedients fa necessària la intervenció d'altres Departaments. En aquest sentit, col·laborem estretament amb els nostres companys de les àrees de Fiscal, Laboral, Immobiliari, Mercantil, Concursal i Penal.

A més a més, comptem amb professionals experts en Dret Canònic, habilitats per actuar davant els diferents tipus de causes que es dirimeixen als Tribunals Eclesiàstics, incloent la defensa davant el Tribunal de la Rota.

Serveis

 • Acords prenupcials
 • Capitulacions matrimonials
 • Convivència estable de parella.
 • Adopcions
 • Demanda de paternitat/maternitat
 • Separació i divorci
 • Nul·litats matrimonials
 • Aliments d’origen familiar.
 • Modificacions de mesures
 • Execució de sentències
 • Processos de jurisdicció voluntària
 • Dissolució i liquidació del règim econòmic matrimonial (De guanys)
 • Divisió de la cosa comú (Separació de béns)
 • Testament i herencia
 • Incapacitació
 • Tutela i curatela