Publicacions

Nota informativa de la sentència del TJUE sobre el model 720 de declaració de béns i drets a l'estranger

La nostra Àrea de Fiscal ha elaborat el següent document sobre la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació al Model 720 de declaració de béns i drets a l'estranger.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat la sentència sobre el Model 720 en la qual declara que la normativa espanyola incompleix el Dret de la Unió Europea. El TJUE considera que les restriccions i sancions recollides en el Model 720 són desproporcionades i que poden desincentivar l'adquisició de béns a l'estranger i menyscabar la circulació de capitals dins de la Unió.

Trobareu la nota informativa en la documentació relacionada.