Actualitat

El RCD Espanyol, assessorat per Rousaud Costas Duran, tanca l'ampliació de capital de 75 milions d'euros
Notícies DWF-RCD

El RCD Espanyol ha culminat la seva ampliació de capital per valor de 75 milions d'euros. Rousaud Costas Duran ha assessorat el club barceloní en aquesta operació, que va ser aprovada a la Junta General Extraordinària d'Accionistes, celebrada el passat 30 de juny a la Fira de Cornellà.

Col·legi d'Economistes de Catalunya | | Diego Artacho
Diego Artacho impartirà el curs "Entrada i registre domiciliari per la inspecció dels tributs", organitzat pel Col·legi d'Economistes de Catalunya
Agenda

El curs analitzarà les diferents situacions que es poden plantejar en cas que s'iniciïn procediments de comprovació amb entrada al domicili del contribuent, per part de l'AEAT, i el supòsit d'inici d'un expedient penal quan hi ha indicis de la comissió d'un delicte relacionat amb aspectes comptables o tributaris. Estarà impartit pel soci responsable de l'Àrea de Penal-Econòmic i Compliance, Diego Artacho.