top
Associats de DWF-RCD

RaquelMontero

Associada de l'Àrea de Dret Processal i d’Immobiliari

Experiència

La Raquel és experta en Dret Immobiliari i de la Construcció. Presta assessorament a empreses de perfil internacional, assessorant-les en matèria d'adquisició, desenvolupament i posterior gestió dels seus actius immobiliaris, duent a terme l’anàlisi i el desenvolupament del sòl, verificació d'autoritzacions i llicències, negociació i redacció de contractes de compravenda, permuta, opció de compra, arrendament i construcció, entre d'altres.

La Raquel també ha intervingut en l'assessorament jurídic d'operacions de reestructuració de grups d'empreses amb actius immobiliaris en propietat, assessorant a empreses i fons d'inversió en l'adquisició, posada en valor i gestió de les seves carteres d'actius immobiliaris, incloent la gestió i supervisió de procediments judicials per ocupació il·legal dels mateixos i la seva posterior posada en el mercat per a la venda o l’arrendament.

Compta amb experiència en procediments administratius davant organismes locals i procediments judicials davant la jurisdicció civil i contenciosa administrativa.

Abans de la seva incorporació a DWF-RCD, la Raquel ha format part del Departament d'Immobiliari i Urbanisme de Ramón i Cajal Advocats i DAC Beachcroft, així com de l'assessoria jurídica interna d'Altamira Santander Real Estate.

Formació

  • Llicenciada en Dret Jurídic Comunitari, Universitat San Pablo CEU
  • Màster en Urbanisme i Ordenació del Territori, Escola de Negocis CEU IAM