Publicacions

Suspensió de llicències i tramitacions a la Costa Brava

RCD | | Eva Giménez Corrons
Publicacions

La Generalitat de Catalunya ha publicat avui al DOGC la suspensió d’atorgament de llicències i la tramitació de planejaments i projectes de gestió en la totalitat de municipis costaners de la demarcació de Girona. La suspensió afecta als sectors de desenvolupament que es relacionen en l’Anunci del DOGC i al sòl urbà sense edificar que es troba amb més d’un 50% dins la franja de 500 metres des del domini públic marítim terrestre i amb més del 50% de la seva superfície amb pendents superiors al 20%.

Avui, 18 de gener de 2019, s’ha publicat en el DOGC la suspensió de l’atorgament de llicències i la tramitació de planejaments i projectes de gestió en la franja de 500 metres des del domini públic marítim terrestre del litoral Gironí.

L'Àrea d'Administratiu i Urbanisme ha elaborat una nota informativa explicant aquesta suspensió.

Podeu consultar-la en la documentació relacionada.