Notícies RCD

L’Ajuntament de Montcada i Reixac, el de Barcelona i el Consell Comarcal del Maresme adjudiquen tres contractes públics a RCD

RCD | | Eva Giménez Corrons
Notícies RCD

L’Àrea de Dret Públic, Administratiu i Urbanisme d’RCD - Rousaud Costas Duran ha aconseguit recentment l’adjudicació de tres contractes públics en l’àmbit de l’urbanisme i del medi ambient.

D’una banda, l’Ajuntament de Montcada i Reixac va adjudicar els treballs per a la realització d’una auditoria urbanística a RCD. En el concurs, el despatx es va imposar a un nombre significatiu de despatxos per la seva expertesa, el seu pla de comunicació, la seva disponibilitat i proposta de millores o el menor termini d’execució del servei.

D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona ha adjudicat al despatx l’assistència tècnica en relació a la licitació dels serveis de qualitat i de la coordinació de l’activitat de empresarial dels serveis de neteja viària, recollida de residus, punts verds, pintades, animals morts i altres contractacions de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus a la Ciutat de Barcelona.

Per últim, RCD ha resultat adjudicatari del servei d’assessorament jurídic del Servei de Sanejament d’aigües residuals de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme. El contracte suposa l’assessorament jurídic tant en referència al control d’abocaments-gestió del sanejament com en el de la gestió de les instal·lacions. El Consell Comarcal del Maresme actua en matèria de sanejament d’aigües residuals per delegació de l’Agència Catalana de l’Aigua i gestiona actualment un total de 10 depuradores.

L’Àrea de Dret Públic, Administratiu i Urbanisme d’RCD - Rousaud Costas Duran compta amb un equip especialitzat en administracions públiques a tots els nivells, especialment en els àmbits de l’urbanisme, la contractació pública, els procediments administratius i contenciosos-administratius, el medi ambient, les subvencions públiques, l’organització administrativa, l’expropiació forçosa, la responsabilitat patrimonial de l’Administració i els béns i serveis.