Publicacions

El Congrés no convalida el Reial decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer

Aquesta decisió suposa que els contractes de lloguer signats a partir del 23 de gener tornaran a regir-se per la normativa vigent fins el 19 de desembre de 2018

El Congrés dels Diputats va decidir, en la sessió parlamentària de dimarts, no convalidar el Reial decret llei, de 14 de desembre de 2018, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, que preveia un conjunt de disposicions de caràcter urgent per millorar l'accés a l'habitatge i afavorir el lloguer assequible.

Els arrendaments concertats durant el període de vigència del RDL mantindran la seva vigència d'acord amb la regulació temporal aplicable entre l'aprovació de l'esmentat RDL i la no convalidació per part del Congrés dels Diputats

El RDL havia estat publicat al BOE el passat mes de desembre.