Agenda

Diego Artacho impartirà el curs "Entrada i registre domiciliari per la inspecció dels tributs", organitzat pel Col·legi d'Economistes de Catalunya

Col·legi d'Economistes de Catalunya | | Diego Artacho
Agenda

El curs analitzarà les diferents situacions que es poden plantejar en cas que s'iniciïn procediments de comprovació amb entrada al domicili del contribuent, per part de l'AEAT, i el supòsit d'inici d'un expedient penal quan hi ha indicis de la comissió d'un delicte relacionat amb aspectes comptables o tributaris. Estarà impartit pel soci responsable de l'Àrea de Penal-Econòmic i Compliance, Diego Artacho.

La formació tindrà lloc al Col·legi d'Economistes de Catalunya el 20 de setembre de 18:00 a 21:00h.

Disposeu de més informació a la documentació relacionada.