top
Associats d'RCD

Julia Shorin

Associada de l’Àrea de Dret Mercantil

Experiència

La Julia compta amb més de deu anys d'experiència en l'assessorament mercantil i contractual. És experta en preparació i execució d'operacions societàries, negociació d'acords d'inversió i pactes de socis, assessorament en contractació mercantil tant a clients espanyols com estrangers, assessorament en l'adquisició i disposició d'actius immobiliaris, creació i implementació de vehicles per a la transmissió i gestió d'actius immobiliaris.

També té experiència en processos de due diligence, inversió i desinversió en empreses domèstiques i estrangeres de diversos sectors, així com en operacions de finançament i refinançament, constitució i modificació de préstecs amb garanties hipotecàries, operacions de compravenda, construcció i arrendament d'actius.


ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

  • Membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB)
  • Secretària del Consell d'Administració i lletrada assessora en diverses companyies i grups empresarials
  • Coautora del llibre “Legislació Turística de Catalunya” (Thomson Reuters Aranzadi)

Formació

  • Llicenciatura en Dret, Universitat Nacional de Kiev “Taras Shevchenko” (Ucraïna), títol homologat UNED (Madrid)
  • Màster en Dret Internacional dels Negocis, ESADE (Barcelona)