Publicacions

Han entrat en vigor les noves normes que regulen el recurs de cassació en l'àmbit contenciós-administratiu

RCD | | Eva Giménez Corrons
Publicacions

El passat 22 de juliol van entrar en vigor les noves normes que regulen la interposició de recursos de cassació en matèria contenciosa administrativa davant el Tribunal Suprem.

La reforma busca que el Tribunal Suprem esdevingui un òrgan jurisdiccional dirigit a assentar doctrina jurisprudencial. Per això, d'ara endavant, l'admissió a tràmit de qualsevol recurs de cassació per part del Tribunal estarà subjecta a que, en opinió del mateix, el recurs "tingui interès cassacional objectiu per a la formació de jurisprudència". A més, la reforma regula formalment, en una normativa sense precedents, el contingut formal d'aquests recursos de cassació.

Eva Giménez, sòcia de l'Àrea de Públic, Administratiu i Urbanisme, analitza aquests i altres aspectes de la reforma a l'article "El nuevo recurso de casación en el ámbito contencioso administrativo", publicat per la revista Economist & Jurist en el seu número de juny.

Podeu llegir l'article complet a la documentació relacionada.

Documentació relacionada