top
Associats de DWF-RCD

AlbertoOuro

Associat de l’Àrea d’Innovació i Emprenedoria

Experiència

L’Alberto té una àmplia trajectòria en l'assessorament en l'àmbit de la innovació i l'emprenedoria, i ha assessorat a administracions públiques, centres de recerca, universitats, centres hospitalaris, fundacions i associacions, emprenedors, start-ups i spin-offs, entre d’altres.

Concretament, està especialitzat en els aspectes regulatoris i de dret públic de la legislació que s'aplica a la innovació, transferència tecnològica i als resultats d'investigació. Té àmplia experiència en totes les àrees del dret aplicable a centres de recerca, tant en el que respecta a les regulacions específiques d’investigació (Llei de la Ciència) com les regulacions d’abast general (patrimoni, contractació, funció pública, fiscalitat i mecenatge, etc.) i de règim jurídic (universitats, fundacions, associacions, consorcis).

A més, ha treballat amb un gran nombre d’entitats públiques i privades en el suport als òrgans de govern i en la preparació de reglaments interns.


ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

  • Autor de diverses publicacions del sector de la tecnologia, la investigació, la ciència i la innovació, així com d'articles i opinions publicats en premsa especialitzada.

Formació

  • Llicenciat en Dret, Universitat de Barcelona (UB)

PREMIS I RECONEIXEMENTS

2020
BEST LAWYERS

  • Biotechnology and Life Sciences Practice