Publicacions

Hisenda augmenta el control sobre els canvis en les hipoteques

ABC | | Juan Rodríguez-Loras
Publicacions RCD als mitjans

El diari ABC recull la valoració de Juan Rodríguez-Loras, soci de l'Àrea Fiscal d'RCD.

L'ABC recull la valoració de Juan Rodríguez-Loras respecte a l'augment del control per part d'Hisenda sobre els canvis en les hipoteques.

Documentació relacionada