Publicacions

La nostra Àrea de Concursal ha elaborat el següent document sobre Plans de reestructuració

El passat 6 de setembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la Llei 16/2022 de 5 de setembre, de reforma del Text Refós de la Llei Concursal, que porta amb si importants modificacions en la norma vigent

En ella s'estableix, entre altres mesures, la possibilitat que l'empresa pugui dur a terme una negociació prèvia amb els seus creditors a fi d'evitar la declaració de Concurs. La Reforma introdueix la figura dels “plans de reestructuració” que substitueixen als actuals acords de refinançament i acords extrajudicials de pagament.

Trobareu la nota informativa en la documentació relacionada.

Documentació relacionada