Publicacions

Aprovació del Decret llei de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge

DWF-RCD | | Leire Elorza
Publicacions

La norma té com a focus principal l’augment de l’habitatge de protecció oficial (HPO) i la millora de les condicions per a l’accés a l’habitatge en règim de lloguer. Aquesta nota informativa recull els aspectes més rellevants d’aquesta norma

En data del 5 de febrer de 2020, el Parlament de Catalunya va aprovar la convalidació del Decret Llei 17/2019, del 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge de Catalunya, que va entrar en vigor el 31 de desembre de 2019, i que va ser modificada parcialment en virtut del Decret Llei 1/2020, del 21 de gener.

Podeu llegir la nota informativa a la documentació relacionada.