Publicacions

Nota Informativa sobre la campanya de liquidació de l'Impost sobre Societats 2016

Amb motiu de l'inici de la campanya de liquidació de l'Impost Sobre Societats per a tots aquells contribuents que van finalitzar el seu exercici el passat 31 de desembre de 2016, l'Àrea Fiscal d'RCD - Rousaud Costas Duran ha elaborat una breu guia amb alguns aclariments sobre aspectes que poden tenir incidència en l'impost

Podeu consultar la nota informativa a la documentació relacionada.