Publicacions

Nota informativa sobre l'increment de l'Impost sobre Primes d'Assegurances

DWF-RCD | |
Publicacions

El passat 27 d'octubre el Consell de Ministres va aprovar el text del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2021, que preveu una pujada de l'Impost sobre Pòlisses d'Assegurances (IPS). Tot i que encara no es coneix amb seguretat la seva data d'aprovació, és probable que finalment l'entrada en vigor de la LPGE es produeixi amb efectes 1 de gener de 2021

L'Àrea d'Assegurances de DWF-RCD desgrana els aspectes més rellevants d'aquest anunci en la nota informativa que podeu llegire a la documentació relacionada.