Publicacions

Nota informativa sobre la possible il·legalitat de les reversions per deterioraments de participacions

El Reial Decret Llei 3/2016 va establir un import mínim de reversió de les pèrdues per deterioraments de valor de les participacions. Aquesta reversió pot generar situacions il·legals que podrien ser susceptibles d'impugnació, com analitza l'Àrea Fiscal en aquesta nota informativa

Podeu consultar la nota informativa a la documentació relacionada.