Publicacions

Nota informativa sobre els recents pronunciaments jurisprudencials relatius a la reforma energètica

El Departament de Dret Administratiu i Urbanisme d'RCD publica un recull de la darrera jurisprudència sobre la reforma energètica, aprovada a finals de 2015.

Podeu consultar-ne el contingut a l'enllaç de documentació relacionada.