Publicacions

Nota informativa sobre la pròrroga dels ERTO fins al 31 de març i aprovació de la pujada de l’SMI

La nostra Àrea de Laboral ha elaborat el següent document sobre la pròrroga dels ERTO fins al 31 de març i l'aprovació de la pujada de l'SMI

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de 23 de febrer de 2022 va publicar el Reial decret-llei 2/2022, de 22 de febrer, pel qual s'adopten mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms, per a la transició cap als mecanismes estructurals de defensa de l'ocupació, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de la Palma, i que prorroguen determinades mesures per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica. Així mateix, també es va publicar el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el Salari Mínim Interprofessional per a 2022.

Trobareu la nota informativa en la documentació relacionada.