Publicacions

Reial decret llei 18/22 mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia

La nostra Àrea d'Energia ha elaborat el següent document en el qual s'analitzen les principals característiques del Reial decret llei 18/22, de 18 d'octubre pel qual s'aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del «Pla + seguretat per a la teva energia (+SE)», així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera.

Trobareu la nota informativa en la documentació relacionada.