Publicacions

Nota informativa sobre el sistema de garanties d'origen del gas procedent de fonts renovables

La nostra Àrea d'Energia ha elaborat una anàlisi sobre el sistema de garanties del gas procedent de fonts renovables.

Trobareu la nota informativa en la documentació relacionada.