ActualitatAgenda

Col·legi d'Economistes de Catalunya | | Diego Artacho
Diego Artacho impartirà el curs "Entrada i registre domiciliari per la inspecció dels tributs", organitzat pel Col·legi d'Economistes de Catalunya
Agenda

El curs analitzarà les diferents situacions que es poden plantejar en cas que s'iniciïn procediments de comprovació amb entrada al domicili del contribuent, per part de l'AEAT, i el supòsit d'inici d'un expedient penal quan hi ha indicis de la comissió d'un delicte relacionat amb aspectes comptables o tributaris. Estarà impartit pel soci responsable de l'Àrea de Penal-Econòmic i Compliance, Diego Artacho.