Actualitat

RCD | | Cristina Gómez
Principals novetats de la nova Llei de Procediment Administratiu Comú
Publicacions

El passat 2 d’octubre van entrar en vigor la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú (en endavant, la “LPAC”), i la Llei 40/2015, de règim jurídic al sector públic. Aquesta nota informativa, elaborada per l'Àrea d'Administratiu i Urbanisme i que també es publicarà com a article en el proper número de la revista Món Jurídic de l’ICAB, analitza les novetats que ambdues lleis implicaran per al nostre ordenament jurídic administratiu.

Tribuna d'Iñaki Silva sobre el pagament fraccionat en la reforma de l'Impost sobre Societats
RCD als mitjans Publicacions

El soci de l'Àrea Fiscal opina, en una tribuna publicada pel diari ABC el passat 16 d'octubre, sobre les modificacions en el pagament fraccionat que introduirà la reforma de l'Impost sobre Societats, anunciada recentement.