Actualitat

DWF-RCD, entre els assessors més actius en capital risc i M&A el 2020
Notícies DWF-RCD

La firma se situa com el tercer assessor amb major nombre d’operacions assessorades l’any passat segons Transactional Track Record (TTR). A nivell individual destaca Oscar Alegre, que se situa como l’assessor més actiu, i Antoni Rosselló i Jordi Roselló destaquen en la categoria Rising Star Dealmakers

DWF-RCD | |
Nota informativa sobre l'increment de l'Impost sobre Primes d'Assegurances
Publicacions

El passat 27 d'octubre el Consell de Ministres va aprovar el text del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2021, que preveu una pujada de l'Impost sobre Pòlisses d'Assegurances (IPS). Tot i que encara no es coneix amb seguretat la seva data d'aprovació, és probable que finalment l'entrada en vigor de la LPGE es produeixi amb efectes 1 de gener de 2021