DWF-RCD als mitjans

Un nou repte per al sector privat: la Directiva (UE) 2019/882 i l'accessibilitat digital per a tothom

La Ley Compliance Penal | | Mariana Ladaga
DWF-RCD als mitjans

Mariana Ladaga, associada de l'Àrea de Penal-Econòmic i Compliance analitza per a la revista La Ley Compliance Penal el repte que suposa per al sector privat la Directiva (UE) 2019/882 en matèria d'accessibilitat a productes i serveis

El Compliance i la Responsabilitat Social Corporativa estan cada vegada més presents en l'estratègia de les empreses, que han vist en aquestes disciplines una manera d'augmentar la seva competitivitat en els mercats, així com d'adquirir consciència no només mediambiental sinó també social. Lligat amb això, l'accessibilitat digital s'erigeix com una nova fita per a les empreses, esperonada per diferents regulacions a nivell europeu.

El número de juny de la revista La Ley Compliance Penal recull un article escrit per Mariana Ladaga, associada de l'Àrea de Penal-Econòmic i Compliance de DWF-RCD, qui analitza la Directiva (UE) 2019/882, de 17 d'abril, sobre els requisits d'accessibilitat dels productes i serveis, que té entre els seus objectius promoure un mercat interior inclusiu, creant entorns en els que els productes i serveis siguin accessibles a tothom.

Podeu llegir l'article complet a la documentació relacionada.