Publicacions

Possibilitat d'aplicar l'exempció en l'Impost sobre el Patrimoni en inversions en Societats de Capital Risc

En una contestació recent a una consulta tributària vinculant, la Direcció General de Tributs (DGT) ha evacuat un criteri rellevant i innovador en relació amb la possible aplicació dels beneficis fiscals de l'empresa familiar, en l'àmbit de l'Impost sobre el Patrimoni (IP), en relació amb la inversió en una Societat de Capital Risc (SCR)

Podeu legir la Nota Informativa a la documentació relacionada.