Notícies RCD

RCD consolida el seu posicionament en el prestigiós directori Chambers and Partners

Chambers and Partners | |
Notícies RCD

La firma apareix recomanada per a 14 pràctiques de la secció espanyola i a les 5 pràctiques investigades per Barcelona. A nivell individual, el despatx aconsegueix 26 mencions dels seus advocats

RCD - Rousaud Costas Duran consolida la seva presència en els directoris legals més prestigiosos. Així, el 2017, la firma ha estat destacada en 14 pràctiques en la guia europea de Chambers and Partners, el directori legal més reconegut en el sector que avalua a les firmes líders de cada país i de cada àrea d'especialitat a través d'una investigació independent. Així mateix, el despatx també va ser reconegut en la guia global, amb més abast internacional, i en la qual es van obtenir diverses mencions en corporate & M&A, energia i propietat intel·lectual. A aquests reconeixements de firma se sumen els individuals, en què el despatx ha aconseguit 26 mencions dels seus advocats.

Amb això, RCD compta amb vuit pràctiques jurídiques reconegudes en el prestigiós directori (corporate & M&A, concursal, fiscal, laboral, propietat intel·lectual i industrial, processal, públic i urbanisme) i sis sectorials (energia, fons d'inversió, life sciences, private equity, assegurances i TMT). A Barcelona, ​​el despatx està recomanat per a totes les pràctiques investigades (mercantil, fiscal, processal, laboral i concursal).