Notícies RCD

RCD i ENERCLUB impartiran el "Curs d'Especialització en Dret de l'Energia"

RCD | | Javier Olmos
Notícies RCD

RCD - Rousaud Costas Duran i el Club Espanyol de l'Energia (ENERCLUB) van signar el passat dia 6 d'abril un conveni de col·laboració per a l'organització, desenvolupament i realització del "Curs d'Especialització en Dret de l'Energia" a Barcelona, amb l'objectiu de promoure la formació dels i les professionals del dret en el sector energètic en l'àmbit jurídic i regulador.

El curs d'especialització es realitzarà a partir del setembre de 2016 a la seu d’RCD a Barcelona. Estarà dirigit per Iñigo de Guayo, catedràtic de Dret Administratiu i membre d'ENERCLUB, i coordinat per Javier Olmos, soci responsable de l'Àrea d'Energia d’RCD.

L'Àrea d'Energia d’RCD es caracteritza per comptar amb un grup multidisciplinari de professionals amb experiència en l'assessorament jurídic integral, especialment en l'àmbit regulador, mercantil, contenciós i financer, i en tots els sectors energètics, com ara el de l’electricitat (convencional, energies renovables) i el dels hidrocarburs (gas, productes petrolífers, petroli).

El Club Espanyol de l'Energia és una associació sense ànim de lucre, constituïda el 1985, que agrupa més de 150 empreses i institucions del sector energètic i de l'economia en general, i a més de 160 socis individuals. Des d'una posició d'independència, pretén, com a fi primordial, contribuir a la millor comprensió dels temes relacionats amb l'energia per part dels diferents interlocutors socials interessats.